Praha 8 – Libeň Dokovi

2020

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi EKTA, koši za odpadke MAG, stojala za kolesa RUBIG, omejevalni stebrički JEKO