Praha 5 – Stodulky – Otroško igrišče

2015

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi INOA, koši za odpadke ONE in RAILA DOG, mize PIKO.