Praha 13 – Komercialno območje na ulici Siemens

2020

Instaliarna urbana oprema: parkovne klopi VELA, sedišče VELA, stojala za kolesa VELONE, mizo MAT, koši za odpadke RAILA