Konstantinovy Lázně – Park

2010

Instalirana urbana oprema: parkovne klopi ONE, koši za odpadke ONE