Bílovec – Nova avtobusna postaja

2018

Instalirana urbana oprema: avtobusna postajališča FRAMEO, atipičen nadstrešnice za kolesa FRAMEO, parkovne klopi SIBELA, koši za odpadke MAG, stojany za kolesa PROBIKE, informacijske table UNITAB.