Informační systémy

Informační nosiče jsou nezbytným prvkem pro umístění jak dočasných tak i trvalých informací pro danou lokalitu. Prvky městského mobiliáře pro umisťování dočasných informací jsou zejména plakátovací plochy – jak deskové tak prostorové ve tvaru válců – tzv. rotundy. Pro trvanlivé informace jsou vhodné naše systémy jednostranných či oboustranných (či případně i tří a čtyřstranných) cedulí na sloupcích. Na těchto nosičích jsou graficky zpracované informace jak textové tak i obrazové – např. různé návštěvní řády, popisné a naučné informace k objektům a místům v bezprostřední blízkosti, mapy apod.

Specifickým prvkem trvalých informačních nosičů zejména v městském prostředí jsou orientační systémy. Jedná se o prvky pro směrovou navigaci návštěvníků k důležitým či význačným místům ve městě.  Prakticky je to řešeno sloupky se směrovými šipkami. V naší kolekci jsou zastoupeny jak ocelové, tak i hliníkové směrové orientační systémy.

V této kategorii nejsou žádné výrobky.
Ke stažení
Zavřít
E-mail
Heslo
Zavřít
E-mail